"Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn."

Thống kê truy cập:

  • Đang online:
  • Trong ngày:
  • Trong tháng:
  • Tổng số:
  •  14
  •  22
  •  8459
  •  123013

TIN NHÀ TRƯỜNG

Kính mời CB_GV_NV toàn trường góp ý Bộ luật dân sự

16/03/2015 09:35 PM

 Do dự thảo Bộ luật dân sự có trên 200 trang, không thể phô in cho từng cá nhân, đề nghị các đồng chí căn cứ vào nội dung yêu cầu góp ý để GÓP Ý VÀ BÁO CÁO VỀ HIỆU TRƯỞNG(Chậm nhất vào sáng 18/3/2015). Nội dung trên được đăng tại VĂN BẢN CẤP BỘ