"Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được."
Khuyến học
  Bố giao hẹn với Tèo: - Từ nay, bố sẽ áp dụng chương trình khuyến học đối với con. Nếu con được 8 điểm, bố sẽ thưởng tám ngàn, nếu được 9, bố thưởng chín ngàn, còn được 10 bố cho luôn mười ngàn....

Thống kê truy cập:

 • Đang online:
 • Trong ngày:
 • Trong tháng:
 • Tổng số:
 •  4
 •  49
 •  13870
 •  134359

DANH BẠ GIÁO VIÊN
 • Họ tên: Nguyễn Lân
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00001
 • Năm sinh: 1965
 • Chức vụ: Hiệu trưởng
 • Chuyên môn: ĐHSP Toán-Tin
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Xuân Hiến
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00002
 • Năm sinh: 1965
 • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
 • Chuyên môn: CĐSP Sử - Địa
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Thị Cân
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00018
 • Năm sinh: 1976
 • Chức vụ: Tổ trưởng
 • Chuyên môn: ĐHSP Toán
 • E-mail:
 • Họ tên: Trương Thanh Tòng
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00010
 • Năm sinh: 1969
 • Chức vụ: Tổ trưởng
 • Chuyên môn: CĐSP Sử
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Tự
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00007
 • Năm sinh: 1975
 • Chức vụ: Tổ trưởng
 • Chuyên môn: ĐHSP Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Văn Dung
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00003
 • Năm sinh: 1975
 • Chức vụ: Tổng phụ trách
 • Chuyên môn: CĐSP Nhạc - ĐĐ
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Cẩm An
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00030
 • Năm sinh: 1982
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Tin
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Anh
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00008
 • Năm sinh: 1966
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Tiếng Anh
 • E-mail:
 • Họ tên: Phan Thị Lan Anh
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00021
 • Năm sinh: 1965
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Lý - CN
 • E-mail:
 • Họ tên: Phạm Thị Lệ Chương
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00011
 • Năm sinh: 1965
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Sử
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Diễm
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00026
 • Năm sinh: 1980
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Sinh
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Duy Hùng
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00004
 • Năm sinh: 1965
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Hằng
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00014
 • Năm sinh: 1982
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Sử-Địa
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Đình Kiếm
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00017
 • Năm sinh: 1988
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Toán-Tin
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Thị Xuân Lê
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00006
 • Năm sinh: 1965
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Liên
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00023
 • Năm sinh: 1960
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Sinh - CN
 • E-mail:
 • Họ tên: Lê Thị Lợi
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00024
 • Năm sinh: 1977
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Sinh
 • E-mail:
 • Họ tên: Phan Văn Lợi
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00015
 • Năm sinh: 1971
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Sinh - TD
 • E-mail:
 • Họ tên: Thái Thị Mai
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00012
 • Năm sinh: 1966
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Sử
 • E-mail:
 • Họ tên: Trần Thị Mai
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00013
 • Năm sinh: 1979
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Địa
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Văn Mậu
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00029
 • Năm sinh: 1961
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Thể dục
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Đình Nam
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00028
 • Năm sinh: 1966
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Thể dục
 • E-mail:
 • Họ tên: Lê Thị Kim Phượng
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00009
 • Năm sinh: 1978
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
 • E-mail:
 • Họ tên: Trần Thị Kim Phượng
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00016
 • Năm sinh: 1984
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Nhạc - ĐĐ
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Sanh
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00022
 • Năm sinh: 1963
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Lý - CN
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Sứ
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00035
 • Năm sinh: 1965
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Tính
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00020
 • Năm sinh: 1963
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Lý - CN
 • E-mail:
 • Họ tên: Phan Duy Thọ
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00027
 • Năm sinh: 1979
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Thể dục
 • E-mail:
 • Họ tên: Triệu Hoàng Thanh Trà
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00025
 • Năm sinh: 1981
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Hóa
 • E-mail:
 • Họ tên: Trần Thị Bích Trâm
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00019
 • Năm sinh: 1987
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Tin
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Xuân Tứ
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00005
 • Năm sinh: 1965
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00034
 • Năm sinh: 1990
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Chuyên môn: CĐ Kế toán
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Văn Tùng
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00033
 • Năm sinh: 1968
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Chuyên môn:
 • E-mail:
 • Họ tên: Lê Thị Thanh Tuấn
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00032
 • Năm sinh: 1990
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Chuyên môn: CĐ Kế toán
 • E-mail: