HỌC để BIẾT, để LÀM NGƯỜI, để PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, ...

Thống kê truy cập:

 • Đang online:
 • Trong ngày:
 • Trong tháng:
 • Tổng số:
 •  4
 •  12
 •  17276
 •  191837

DANH BẠ GIÁO VIÊN
 • Họ tên: Nguyễn Lân
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00001
 • Năm sinh: 1965
 • Chức vụ: Hiệu trưởng
 • Chuyên môn: ĐHSP Toán-Tin
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Xuân Hiến
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00002
 • Năm sinh: 1965
 • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
 • Chuyên môn: CĐSP Sử - Địa
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Thị Cân
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00018
 • Năm sinh: 1976
 • Chức vụ: Tổ trưởng
 • Chuyên môn: ĐHSP Toán
 • E-mail:
 • Họ tên: Trương Thanh Tòng
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00010
 • Năm sinh: 1969
 • Chức vụ: Tổ trưởng
 • Chuyên môn: CĐSP Sử
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Tự
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00007
 • Năm sinh: 1975
 • Chức vụ: Tổ trưởng
 • Chuyên môn: ĐHSP Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Văn Dung
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00003
 • Năm sinh: 1975
 • Chức vụ: Tổng phụ trách
 • Chuyên môn: CĐSP Nhạc - ĐĐ
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Cẩm An
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00030
 • Năm sinh: 1982
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Tin
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Anh
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00008
 • Năm sinh: 1966
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Tiếng Anh
 • E-mail:
 • Họ tên: Phan Thị Lan Anh
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00021
 • Năm sinh: 1965
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Lý - CN
 • E-mail:
 • Họ tên: Phạm Thị Lệ Chương
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00011
 • Năm sinh: 1965
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Sử
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Diễm
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00026
 • Năm sinh: 1980
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Sinh
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Duy Hùng
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00004
 • Năm sinh: 1965
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Hằng
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00014
 • Năm sinh: 1982
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Sử-Địa
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Đình Kiếm
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00017
 • Năm sinh: 1988
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Toán-Tin
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Thị Xuân Lê
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00006
 • Năm sinh: 1965
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Liên
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00023
 • Năm sinh: 1960
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Sinh - CN
 • E-mail:
 • Họ tên: Lê Thị Lợi
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00024
 • Năm sinh: 1977
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Sinh
 • E-mail:
 • Họ tên: Phan Văn Lợi
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00015
 • Năm sinh: 1971
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Sinh - TD
 • E-mail:
 • Họ tên: Thái Thị Mai
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00012
 • Năm sinh: 1966
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Sử
 • E-mail:
 • Họ tên: Trần Thị Mai
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00013
 • Năm sinh: 1979
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Địa
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Văn Mậu
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00029
 • Năm sinh: 1961
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Thể dục
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Đình Nam
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00028
 • Năm sinh: 1966
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Thể dục
 • E-mail:
 • Họ tên: Lê Thị Kim Phượng
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00009
 • Năm sinh: 1978
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
 • E-mail:
 • Họ tên: Trần Thị Kim Phượng
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00016
 • Năm sinh: 1984
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Nhạc - ĐĐ
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Sanh
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00022
 • Năm sinh: 1963
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Lý - CN
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Sứ
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00035
 • Năm sinh: 1965
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Tính
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00020
 • Năm sinh: 1963
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Lý - CN
 • E-mail:
 • Họ tên: Phan Duy Thọ
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00027
 • Năm sinh: 1979
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Thể dục
 • E-mail:
 • Họ tên: Triệu Hoàng Thanh Trà
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00025
 • Năm sinh: 1981
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Hóa
 • E-mail:
 • Họ tên: Trần Thị Bích Trâm
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00019
 • Năm sinh: 1987
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Tin
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Xuân Tứ
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00005
 • Năm sinh: 1965
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00034
 • Năm sinh: 1990
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Chuyên môn: CĐ Kế toán
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Văn Tùng
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00033
 • Năm sinh: 1968
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Chuyên môn:
 • E-mail:
 • Họ tên: Lê Thị Thanh Tuấn
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00032
 • Năm sinh: 1990
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Chuyên môn: CĐ Kế toán
 • E-mail: