HỌC để BIẾT, để LÀM NGƯỜI, để PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, ...
Khuyến học
  Bố giao hẹn với Tèo: - Từ nay, bố sẽ áp dụng chương trình khuyến học đối với con. Nếu con được 8 điểm, bố sẽ thưởng tám ngàn, nếu được 9, bố thưởng chín ngàn, còn được 10 bố cho luôn mười ngàn....

Thống kê truy cập:

  • Đang online:
  • Trong ngày:
  • Trong tháng:
  • Tổng số:
  •  1
  •  6
  •  17270
  •  191831

Giáo án điện tử
Toán 7  (28/10/2015)

Ngữ văn 9  (28/10/2015)

Giáo án Sinh 9  (28/10/2015)

Giáo án Môn Hóa 8  (28/10/2015)