"Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình."

Thống kê truy cập:

  • Đang online:
  • Trong ngày:
  • Trong tháng:
  • Tổng số:
  •  14
  •  71
  •  13892
  •  134381

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Cơ cấu tổ chức  (05/03/2017)

1. Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ: Nguyễn Xuân Hiến 2. Phó Hiệu Trưởng: Chung Thị Thanh Ngọc 3. Chủ tịch Công Đoàn: Nguyễn Anh 4. Tổ KHTN: Nguyễn Tiến Dũng (TT),Lê Thị Lợi(TP) 5. Tổ KHXH: Trần Thị Mai(TT), Nguyễn Thị Tự(TP)