"Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn."
Khuyến học
  Bố giao hẹn với Tèo: - Từ nay, bố sẽ áp dụng chương trình khuyến học đối với con. Nếu con được 8 điểm, bố sẽ thưởng tám ngàn, nếu được 9, bố thưởng chín ngàn, còn được 10 bố cho luôn mười ngàn....

Thống kê truy cập:

  • Đang online:
  • Trong ngày:
  • Trong tháng:
  • Tổng số:
  •  11
  •  29
  •  11801
  •  112911

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Cơ cấu tổ chức  (05/03/2017)

1. Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ: Nguyễn Xuân Hiến 2. Phó Hiệu Trưởng: Chung Thị Thanh Ngọc 3. Chủ tịch Công Đoàn: Nguyễn Anh 4. Tổ KHTN: Nguyễn Tiến Dũng (TT),Lê Thị Lợi(TP) 5. Tổ KHXH: Trần Thị Mai(TT), Nguyễn Thị Tự(TP)