HỌC để BIẾT, để LÀM NGƯỜI, để PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, ...
Khuyến học
  Bố giao hẹn với Tèo: - Từ nay, bố sẽ áp dụng chương trình khuyến học đối với con. Nếu con được 8 điểm, bố sẽ thưởng tám ngàn, nếu được 9, bố thưởng chín ngàn, còn được 10 bố cho luôn mười ngàn....

Thống kê truy cập:

  • Đang online:
  • Trong ngày:
  • Trong tháng:
  • Tổng số:
  •  46
  •  54
  •  8491
  •  123045

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Cơ cấu tổ chức  (05/03/2017)

1. Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ: Nguyễn Xuân Hiến 2. Phó Hiệu Trưởng: Chung Thị Thanh Ngọc 3. Chủ tịch Công Đoàn: Nguyễn Anh 4. Tổ KHTN: Nguyễn Tiến Dũng (TT),Lê Thị Lợi(TP) 5. Tổ KHXH: Trần Thị Mai(TT), Nguyễn Thị Tự(TP)